Portfolio > Tell me you love me -- Tokyo works

Tell me you love me
Tell me you love me
large room size installation
2023